Konsultacje Społeczne Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich. Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów miejskich. Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Ankieta dotycząca oceny zadowolenia z pracy Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

    Szanowni Państwo ! W związku z coroczną oceną pracy Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi w zakresie trzech monitorowanych działań podejmowanych przez ostrowiecki samorząd, tj. oceny zadowolenia w zakresie standardów komunikacji społecznej, możliwości załatwiania spraw drogą elektr...

Ankieta trwa

20.11.2023 - 08.12.2023

Brak konsultacji

Rowerowy Plan dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Szanowni Państwo! Zapraszamydo udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest Rowerowy Plan dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu dokumentu w terminie od 6 października 2023 r. do dnia 16 października 2023 r.: - w postaci elektronicznej pod adresem (https...

Konsultacja zakończona

06.10.2023 - 16.10.2023

Opracowanie rowerowego planu dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Szanowni Państwo! Zapraszamydo udziału w konsultacjach, których przedmiotem będzie opracowanie rowerowego planu dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu dokumentów tj. inwentaryzacji dróg rowerowych na obszarze miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz wyników badań...

Konsultacja zakończona

10.08.2023 - 21.08.2023

Konsultacje koncepcji zagospodarowania ośrodka Gutwin.

Jako lider Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy mamy szansę na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego związanego z rozwojem funkcji turystycznych na terenie naszego miasta. Dlatego też zwracamy się do Państwa  z prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach i wyrażenie opinii na temat koncepcji rozwoju turystycznego ośrodka Gutwin.   Przeds...

Konsultacja zakończona

25.07.2023 - 06.08.2023

Konsultacje społeczne Programu Edukacji Ekologicznej dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do roku 2030

Programu Edukacji Ekologicznej dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do roku 2030 jest to pierwszy tego typu program opracowany na szczeblu samorządu terytorialnego w Polsce. W trakcie prac nad Programem prowadzono szerokie konsultacje społeczne oraz badania, które uwypukliły fakt, iż należy położyć większy nacisk na szeroko pojętą edukację dla zrównoważonego rozwoju mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Mamy nadzieję, że ten dokument przyczyni się do podjęcia i ożywienia dyskusji publicznej w przedmiotowym obszarze. Stawiamy przez sobą ambitny cel – EKO świadomi i zaangażowani w zrównoważony rozwój Gminy Ostrowiec Świętokrzyski mieszkańcy.

Konsultacja zakończona

26.05.2023 - 16.06.2023

Miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Zbieramy informacje odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Test